+ φωτογραφίες

παράξενη πόλη τί στο διάλο ζητάς      
                                                                                         
                                                                                         /απο μας ;

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++