8 Φεβ 2012

κ α ν ά γ ι ε ς

ποιός θε' νάρθει ρωτώ, στο πανηγύρι αυτό
όσο και άν δαγκώνουν τα χείλη
όσο και άν χαμηλώνουν το βλέμμα τους
 αμηχανία, βλέματα στο κενό
το ξέρουν ήδη, και αυτό τους τρομάζει
οι μέρες της αυθονίας τους είναι μετρημένες