30 Ιαν 2012

11/06/08


βουβές οι ώρες
Αργά περνούν
φωτεινό φεγγάρι στο σκοτάδι
περιμένει του πρωινού την δροσιά
                                                                                            (miroslav Tichy)