12 Δεκ 2011

άτιτλο

συνήθισα στα μακρινά/ και έχασα τα κοντινά μου