28 Δεκ 2011

*نصر; انتصار; نتصار; إنتِصار

για την εξέγερση των αιγύπτιων αδερφών../για τις εξεγέρσεις που έρχονται../

                                                                                                                       

τὸ σιγανό σας βόγγισμα                                           
σὰν προσκλητήρι
χτυπᾶ στ᾿ ἀφτιά μας
σὰν τὸν ἀντίλαλο βροντῆς.

Στάχτη θὰ γίνεις κόσμε γερασμένε
σοῦ ῾ναι γραφτὸς ὁ δρόμος
τῆς συντριβῆς
καὶ δὲ μπορεῖς νὰ μᾶς λυγίσεις
σκοτώνοντας τ᾿ ἀδέρφια μας τῆς μάχης

Ν. Χικμέτ
                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                     *νίκη